Day: June 21, 2022

วิธีจัดสำรับอาหารมงคลให้เฮง

วิธีจัดสำรับอาหารมงคลให้เฮง แถมสั่งอาหารออนไลน์เดลิเวอรี่กรุงเทพฯ ได้วิธีจัดสำรับอาหารมงคลให้เฮง แถมสั่งอาหารออนไลน์เดลิเวอรี่กรุงเทพฯ ได้

                ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่รับเอาวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาที่หลากหลายเข้ามา ทำให้เราต้องมีวาระและโอกาสในการจัดอาหารมงคลไหว้เทพเจ้าที่เราเคารพในศาสนาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระพุทธ การไหว้เทพเจ้าจีน และการขอพรเทพเจ้าฮินดู โดยแต่ละศาสนาและความเชื่อนี้ควรจัดอาหารไหว้อย่างไร ให้เฮง ให้ปัง ขอพรสมหวังทุกประการ เรามีไอเดียมาฝาก และคุณสามารถสั่งอาหารออนไลน์เดลิเวอรี่กรุงเทพฯ ให้นำอาหารมาส่งถึงบ้านได้เลย 3 วิธีจัดสำรับอาหารมงคล สำหรับพระพุทธ เทพเจ้าจีน และเทพเจ้าฮินดู 1. อาหารไหว้หน้าพระพุทธรูป                 อาหารสำหรับไหว้หน้าพระพุทธรูปไม่ควรนำอาหารที่มีเนื้อสัตว์ถวาย เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพและความบริสุทธิ์ อาหารที่จัดสำรับไหว้ ควรเป็นอาหารเจ หรืออาหารมังสวิรัติ ส่วนขนมหวานควรมีชื่อที่เป็นสิริมงคลอย่างทองหยิบ ทองหยอด และฝอยทอง