Day: January 27, 2022

พัฒนาการ

มารู้จักกับการพัฒนาเด็กเล็กด้วยวิธี EF ที่มีประสิทธิภาพมารู้จักกับการพัฒนาเด็กเล็กด้วยวิธี EF ที่มีประสิทธิภาพ

การพัฒนาเด็กเล็กด้วยการใช้วิธี EF นั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เด็กฉลาดและเก่งยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กอีกด้วย ซึ่งวิธีการนี้เป็นที่นิยมมากในหลาย ๆ ครอบครัวที่มีลูกน้อยที่อยู่ในวัยเติบโตและกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในบทความนี้จึงมากล่าวถึงวิธีการพัฒนาเด็กเล็กด้วย EF ให้ทุกคนรู้จักเพื่อนำไปใช้กับบุตรหลานของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความหมายของ EF EF หรือก็คือ Executive Functions คือกระบวนการคิดที่ทำงานด้วยการใช้สมองส่วนหน้า ซึ่งเป็นสมองที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านความรู้สึก ความคิด การกระทำ ยกตัวอย่างเช่น การควบคุมอารมณ์ การไตร่ตรองสิ่งต่าง ๆ ความมุ่งมั่น การตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการจะทำ การวางแผน ความยับยั้งชั่งใจ การเรียงลำดับความสำคัญ